Garantie & childsafe 

Multisol® Raambekleding B.V. (Multisol) garandeert Multisol® producten vijf jaar vanaf de datum van eerste koop op de afwezigheid van materiaal- en fabricagefouten, op voorwaarde dat het Multisol® product op de juiste manier door een erkend installateur in een woonhuis is geïnstalleerd en op de juiste wijze is gebruikt. 

De garantie geldt uitsluitend voor de eerste koper, op vertoon van het originele garantiebewijs. Op motorisering, elektrische onderdelen en op hordeuren wordt deze garantie verleend voor de duur van twee jaar. Op horrengaas en op door ons uitgevoerde reparaties is een garantietermijn van drie maanden van toepassing. Voor niet particuliere toepassingen verwijzen wij u naar onze algemene verkoopvoorwaarden.

Gedurende de eerste twee jaar na aankoop van het Multisol® product is de verplichting van Multisol® beperkt tot de kosteloze reparatie of vervanging van de defecte materialen of onderdelen met gelijke of vergelijkbare materialen of onderdelen, met uitzondering van demontage- en herinstallatiekosten die buiten deze garantie vallen. Gedurende de daarop volgende drie jaar is deze garantie beperkt tot de vervanging van defecte materialen of onderdelen met gelijke of vergelijkbare materialen of onderdelen, maar vallen demontage- en herinstallatiekosten, alsmede assemblage- en transportkosten, buiten deze garantie.

Voorwaarden

Schade als gevolg van normale slijtage, onjuiste of ondeskundige montage of installatie, aanpassingen, demontage, herinstallatie, blootstelling aan weerselementen, motorisering, ongeval, misbruik, fouten of nalatigheid ten aanzien van inmeten, reiniging of onderhoud, is uitgesloten van deze garantie. Multisol® houten producten zijn gemaakt van echt hout en kunnen afwijken van stalenmateriaal. Verschillen in kleur en structuur en kleurveranderingen door blootstelling aan zonlicht zijn karakteristiek voor hout en vallen buiten deze garantie. Ruimtes met een hoge warmte- of vochtigheidsgraad kunnen het verouderingsproces versnellen en kromtrekken van het hout veroorzaken. Deze veranderingen vallen eveneens buiten de garantie.

Multisol® stoffen kunnen eveneens afwijken van stalenmateriaal. Verschillen in kleur en structuur, alsmede kleurveranderingen van deze stoffen zijn niet gedekt door deze garantie. Multisol neemt de kindveiligheid van Multisol® producten zeer serieus. Multisol® producten zijn ontworpen en geproduceerd met veiligheid in gedachten, en voldoen aan de minimale vereisten zoals opgenomen in de Europese normen NEN-EN 13120+A1, NEN-EN 16433 en NEN-EN 16434. Kopers en gebruikers van raamdecoratie dienen zichzelf bewust te zijn van de risico’s die loshangende trekkoorden, kettingen, banden en koorden voor jonge kinderen kunnen vormen. Multisol® producten dienen te allen tijde te worden geïnstalleerd en gebruikt inclusief alle bijgeleverde onderdelen voor kindveiligheid en overeenkomstig de installatie- en gebruiksinstructies, om het risico op verwurging, verstrengeling en verstikking zoveel mogelijk uit te sluiten. Deze garantie treedt in de plaats van alle andere verplichtingen, aansprakelijkheid, garanties en waarborgen, behoudens voor zover voortvloeit uit dwingendrechtelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid. Multisol is niet aansprakelijk voor enige vermogens- of gevolgschade, anders dan zoals hierboven expliciet uiteengezet.

HR++ glas

Bij ramen met HR++ glas kan er een thermische breuk ontstaan bij een temperatuurverschil 30° of meer tussen binnenkant en buitenkant van de ruit. Zorg altijd voor voldoende warmteregulering aan de binnenkant van de ruit. 

Lees in onderstaand TNO Rapport meer over thermische breuken en het ontstaan hiervan. 

TNO Raport | Thermische breuk

Kindveiligheid 

Opgroeiende kinderen zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. En dat betekent dat doodgewone zaken, zoals uw raambekleding, ineens in een potentieel gevaar kunnen veranderen.Wij beschouwen kindveiligheid als onze hoogste prioriteit. Het veiliger maken van onze producten voor huishoudens met kleuters en jonge kinderen vormt daarom een integraal onderdeel van onze ontwerpfilosofie.

Wij voldoen altijd aan de minimale vereisten zoals voorgeschreven door de Europese norm EN 13120 (aan de binnenzijde geplaatste raambekleding – prestatie-eisen inclusief veiligheid). Daarnaast ontwikkelen we voortdurend nieuwe en kindvriendelijke producten die uw interieur verfraaien en het gebruikscomfort verhogen. Als gevolg van de wijzigingen in de Europese norm gaat u mogelijk enige wijzigingen aan uw raambekleding opmerken. De bedieningslengte voor de meeste raambekleding met koord- of kettingbediening wordt teruggebracht, om het risico op letsel bij jonge kinderen te beperken.

ALGEMEEN ADVIES

Kopers en gebruikers van raambekleding moeten zich bewust zijn van de risico’s die loshangende koorden en kettingen voor jonge kinderen kunnen vormen. De volgende richtlijnen moeten daarom ten alle tijden in acht worden genomen:

  • Houd om wurging en verstikking te voorkomen de koorden buiten het bereik van jonge kinderen.
  • De bediening dient altijd minimaal 1,5 meter boven de grond te hangen. 
  • Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van de koorden van raambekleding.
  • Knoop de koorden niet aan elkaar en plak de childsave bediening nooit vast. 
  • Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor kindveiligheid overeenkomstig de installatie-instructies om het risico op verstikking en verstrengeling te verkleinen.